Profesyonel Koçluk

Değişen ve hızla gelişen, insanların giderek daha da bireyselleştiği bir dünyada özellikle gençlerin desteklenmesi  gerektiğine inanıyoruz. Bu programda gençlerin kendilerini tanımalarına, hayata hazırlanmalarına, güven içinde yollarına devam edebilmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına destek sağlayacak koçların yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Programımızdan mezun olan koçlar, özellikle 12-30 yaş arasında, hayatlarının en büyük değişimini yaşayan gençlerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemine eşlik edebilecek koçluk becerilerini kazanıyorlar.
Gençler ve Öğrenciler İçin Profesyonel Koçluk Sertifika Programımız, Uluslararası Koçluk Federasyonu‘nca (ICF) 75 saat ACSTH olarak akredite edilmiş bir program.
Program mezunları ICF‘den ACC unvanını  almak için ACSTH yoluyla başvuru yapabiliyorlar.

Programda neler var?

BÖLÜM I : KOÇLUK  KAVRAMLARI  / BİLMEK ve KAVRAMAK
Programımız öncelikle katılımcının koç olma yolunda adım atmasını sağlıyor. Katılımcılar koçluğun diğer mesleklerden farkını  anlayarak, koçluk niteliklerini ve yeterliliklerini etik kurallar çerçevesinde öğreniyorlar. En temel koçluk becerileri olan etkin dinleme, soru sormak ve doğrudan iletişim konularında kendilerini anlıyor ve geliştiriyorlar. Bu program sonunda koçluk becerilerini kullanmaya başlayacak ve kendinize bir koç olarak bakabileceksiniz. Öğrendiğiniz her beceriyi önce kendinizde deneyimleyeceksiniz. Programın bu bölümü, deneyimsel öğrenme yoluyla fark etmek ve farkındalığı koruyarak ilerlemek için “bilmek ve kavramak“ temeline dayanıyor.

BÖLÜM II : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ / ANLAMAK VE YAPMAK
Programın bu bölümünde katılımcılar “Bilişsel Davranışçı Koçluk“ yaklaşımını, gençlerle çalışırken bir koçluk görüşmesinin nasıl yönetildiğini öğreniyorlar. Deneyimsel öğrenme ile değişimi ve olasılıkları fark etme üzerine  yoğunlaşıyorlar. İleriye doğru hedef belirliyor ve hedefe uygun hareketleri tasarlıyor, öğrenciyle birlikte öğreniyor ve başarıyı teşvik ediyorlar. Katılımcılar karşısındaki kişinin hedefi doğrultusunda ilerlerken, Koç olarak muhatabının hedefine uygun olmayan davranışı, düşünceleri ve duyguları müşterisiyle birlikte keşfediyor. Müşteri, düşünen kişi, düşüncelerin akışını izleyen kişi, büyük resmi görerek kendi çözümlerini üretebilen kişi olma yolunda destekleniyor. Katılımcılar bu bölümde farklı koçluk araçlarını uygulayarak öğreniyor. 

BÖLÜM III :İLERİ DÜZEY KOÇLUK BECERİLERİ / YAPMAK  VE OLMAK
Bu bölümde gençleri daha derin anlamayı deneyimliyoruz. Ergenlik ve değişim dönemleri üzerine ve bu dönemlerin nasıl yönetileceği ve koçluğun bu  dönemlere nasıl eşlik ettiği üzerine odaklanıyoruz. Katılımcılar, koçluğun varlığını koruyarak anne babalara sınır koymak ve bir adım geride durmanın adımlarını öğrenerek gençleri bağımsızlaşma süreçlerinde nasıl destekleyeceklerini öğreniyorlar. Anne babaların çocuklarıyla iletişiminde koçluk becerilerini kullanmaları için onları  nasıl destekleyeceklerini de öğreniyorlar. Bu bölümde ayrıca koçluk sürecindeki durumlar, şimdi ve gelecek hakkında farkındalık yaratma ve bu farkındalıkları hayata nasıl aktardıkları da paylaşılıyor.

Programın Bireysel Hedefleri:


 • Koçluğun temel kavramlarını anlayabilmek
 • Koçluğu diğer uzmanlık alanlarından farkını anlayabilmek
 • Koçluk sürecinin nasıl yönetildiğini kavramak
 • Koçluğu kendi yaşamına katmak
 • Eylem ve söylem bütünlüğü sağlamak
 • Herkesin farklı bir gelişim ve öğrenme süreci olduğunu kavramak
 • Duygu düşünce ve davranışların farkına varmak
 • Yargılayıcı ve öğrenici tutumları öğrenmek
 • Kendi gerçeğini bir kenara bırakabilmek
 • Öğrenici tutum geliştirmek
 • Etkin dinlemek
 • Derine düşünmeyi sağlayan sorular sormak
 • Açık uçlu sorular sormak
 • Sezgileri kullanmak
 • Etkili geribildirim vermek
 • Koçluğu varlığını korumak
 • Doğrudan iletişim kurmak
 • Farkındalık yaratmak
 • Değişime hazırlanmak
 • Değişimi yönetmek
 • Olasılıkları düşünmek
 • Alternatifler yaratmak
 • Koçluk tekniklerini kullanabilmek
 • Hedef belirlemek
 • Hedef uyumlu davranışlar geliştirmek
 • Sorumluluk almak
 • Sorumluluğu yönetmek
 • İzleme sistemi oluşturmak

Programa Özel Öğrenme Hedefleri:


 • Gençleri anlamak
 • Ergenlik dönemini anlamak
 • Yeni nesil iletişimi desteklemek
 • Öğrenmeyi öğrenmek
 • Yetişkin ve ergen öğrenme farklılıklarını anlamak
 • Gençler ile özel iletişim geliştirmek
 • Özgüven geliştirmek
 • Akademik desteğin niteliklerini fark etmek
 • Gençleri güçlendirmek ve desteklemenin yollarını fark etmek
 • Gençlere liderlik becerisi kazandırmak