Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri

Öğrenme ve yaşam becerileri geliştirmede yeni bir yaklaşım olan koçluk, kısa sürede sonuçlara ulaşması nedeniyle gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerin öğrenme yolundaki yeni tercihi. Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri, eğitiminde öğrencilerin başarısını desteklemek için mesleki yaşamlarında koçluk becerilerini kullanmak isteyen öğretmenlerin deneyimsel öğrenme yoluyla yeterliliği ve güvenini artırmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda okul ve sınıf öğrencinin gelişimini destekleyen öğretmen ve öğrenci arasında kurulan güç birliğinden oluşan bir öğrenme ortamı olarak tanımlanıyor.

Programda neler var?

KOÇLUK KAVRAMLARI  

 • Koçluk nedir? Ne kazandırır?
 • Mentorluk nedir? Ne kazandırır?
 • İz Koçluk modeli
 • Koçluk ilkeleri
 • Koçluk zihniyeti
 • Öğrenme aşamaları
 • Koçluk sürecini yönetmek

 KOÇLUK BECERİLERİ

 • Derin dinlemek
 • Güçlü soru sormak
 • Sorumluluk yaratmak
 • Sınırları zorlamak
 • Odakta tutmak
 • Sezgiyi kullanmak
 • Cesaretlendirmek
 • Geribildirim vermek
 • Özyönetim