KOÇLUK TAM OLARAK NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR ?

Akademik yayınlardan Journal of Psycology’de Gina Hernez-Broome and Lisa A. Boyce’a göre koçluk artık kurumların gelişiminde en önemli araçlardan bir tanesi. Yine önemli yazarlardan David Peterson’a göre iyi bir koçu, kötü bir koçtan ayıran onun tecrübeleri ve sezgileridir.

Uluslararası Koçluk Federasyonu, danışanı kendi kişisel ve/veya mesleki hayatının uzmanı olarak onurlandıran ve her danışanın yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanan bir koçluk bakış açısına sahiptir. Bu temelden hareketle, Koç’un sorumluluğu aşağıdaki gibidir:

Danışanın gerçekleştirmek istediği şeyi keşfetmek, açıklığa kavuşturmak ve ona uymak,

Danışanın kendini keşfetmesini teşvik etmek, Danışanın geliştirdiği çözümler ve stratejiler ortaya çıkarmak,

Danışanı sorumlu ve yükümlü tutmak,

ICF (Uluslararası Koçluk Fedarasyonu) profesyonel koçluğu, insanların hayatlarında, kariyerlerinde, işlerinde veya organizasyonlarında olağanüstü sonuçlar üretmelerine yardımcı olan sürekli profesyonel bir ilişki olarak tanımlıyor.

Koçluk süreciyle, danışanlar öğrenmelerini yoğunlaştırır, performanslarını artırır ve yaşam kalitelerini arttırır. Her toplantıda, danışan görüşmenin odağını seçerken, Koç da dinleyip gözlemler ve sorularla katkıda bulunur. Bu etkileşim anlaşılırlık oluşturur ve danışanı harekete geçirir. Koçluk, danışanların şu an nerede olduklarını ve gelecekte olmak istedikleri yere gelmek için ne yapmak istediklerine odaklanır.

ICF üyesi koçlar ve ICF sertifikalı koçlar, sonuçları koç’ların çabalarıyla ve koçluk sürecinin uygulanmasıyla desteklenen danışanların amaçları, seçimleri ve eylemlerin özü olarak kabul eder.

Yaşadığımız hayattan daha fazla haz almak uğruna hep bir değişim arzusu enerjisi ile yaşarız. Bu enerjinin anlamlandırılması, belli bir odağa yönlendirilmesi, basit, net ve kolay hale getirilip elle tutulur sonuçlara dönüştürülmesi çoğunlukla zorlayıcı, keşif gerektiren bir süreçtir.

Bu süreçte KOÇLUK anlamlandıran; odaklanmayı sağlayan, netleştiren, kolaylaştıran, derinleştiren ve harekete geçiren ilişki çerçevesinin bütünüdür. KOÇ ise bu çerçevenin içinde kişinin hayatının yeni resmini oluşturmasında yol arkadaşıdır.