Loading...
Statü Plus Selfie
Pazartesi - Cumartesi : 09.00 - 18.00
0505 212 86 54

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Koccumbenim Kabul Sınavı kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Aşağıda kişisel verileri nasıl işlediğimize dair açıklamaları bulabilirsiniz:

a. Kişisel veriler hangi amaçlarla işleniyor? Kişisel verileri hangi amaçlar ile işlendiğimizi, ilgili hukuki sebepleri ile birlikte aşağıda inceleyebilirsiniz:

Kişisel verileri;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

- Sınav başvurularının alınması,

- Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi, - Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

- Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

- İlgili platformda / alanda sınav gerçekleştirilmesi,

- Sınav kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.

b. İşlediğimiz kişisel veriler nelerdir?

Başvuruları sınav kapsamında ad-soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerinizi işliyoruz. Ayrıca velisi olduğunuz adayın ad-soyad, okul ismi, okul türü, düzey ve alan bilgileri ile sınav yanıtları ve sonuçlarına ilişkin kişisel verilerini işliyoruz.

c. Kişisel veriler başkalarına aktarılıyor mu? Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için hukuki yükümlülüklerimiz ve yasal talepler kapsamında, işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak saklanacaktır.